انتخاب بلبرینگ مناسب

یاتاقان

یاتاقان


ه‌طورکلی، بلبرینگ بهینه باید متناسب با ماهیت ماشین، منطقه داخل ماشین، مشخصات دوک، نوع بلبرینگ، سیستم روانکاری و سیستم محرک ماشین مورد نظر از طریق ملاحظات عمر طراحی، دقت، سرعت، استحکام و بحرانی انتخاب شود.

بلبرینگ‌ها در انواع، پیکربندی‌ها و اندازه‌های مختلف موجود هستند. هنگام انتخاب بلبرینگ مناسب برای کار خود، مهم است که چندین فاکتور خرید و تجزیه‌ و تحلیل را در ابزارهای مختلف در نظر بگیرید.

مشخصات بلبرینگ ها

هر نوع بیرینگ بر اساس طرح خود مشخصه‌ها و خواصی دارد که آن را کم‌ و بیش برای یک کاربرد مناسب میکند. برای مثال، بلبرینگ‌ شیار عمیق می‌توانند بارهای شعاعی و محوری متوسط را تحمل کنند. اصطکاک در این بیرینگ‌ها کم بوده و امکان تولید آن‌ها با دقت زیاد و در طرح‌های کم سروصدا وجود دارد.

بنابراین این بیرینگ‌ها در الکتروموتور الکتریکی کوچک و متوسط به‌طور وسیع استفاده می‌شوند. رولربرینگ‌های کروی و توریدال می توانند بارهای سنگین را تحمل کنند و همچنین خودتنظیم می باشند (خود را با عدم هم‌راستایی بین شفت و نشیمنگاه تنظیم می کنند). این خواص آن‌ها برای کاربرد در صنایع سنگین درجایی که بار سنگین، تغییر شکل شفت و عدم هم‌راستایی وجود دارد، مناسب می کند.

نظری نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.