انواع و دسته بندی رولبرینگ


رولبرینگ ها، بیرینگ هایی می‌باشند که عناصر غلتان آن ها هر چیزی غیر از ساچمه  است.  خرید رولبرینگ ها به سه دسته زیر دسته بندی میشوند:

  •  سیلندریکال ها
  •  پیپر ها
  •  رولبرینگ های مخروطی
  •  اسفریکال ها

تفاوت ساختاری رولبرینگ ها

سیلندریکال ها بار شعاعی سنگین و بار محوری مشروط میباشد. بارهای محوری سیلندریکال منوط به طراحی سیلندریکال ممکن است یک طرفه یا دوطرفه باشد و یا نتواند بار محوری تحمل کند و محدوده سرعت سیلنریکال ها بین سرعت نرمال و سرعت بالا میباشد. تیپر ها به صورتی طراحی شده‌اند که برای تحمل همزمان بارهای محوری و شعاعی کاربرد داشته باشند.

اما تیپر ها از جهت اینکه عنصر غلتان مخروطی شکل میتواند زاویه آلفا با درجه ها مختلف داشته باشد، بارپذیری متفاوتی دارند و محدوده سرعت تیپر ها کمتر از سرعت بالا میباشد.

اسفریکال ها در خانواده بیرینگ های جزو دسته بیرینگ های خودتنظیم میباشد.این بیرینگ فوق العاده محبوب هستند و به شدت در برابر بارهای لحظه ای قابلیت تحمل بالا دارند و اکثر فن های بزرگ از این رولبرینگ ها ساخته شده اند. تحمل نا هم محوری در رولبرینگ ها فقط بر عهده اسفریکال ها میباشد.

نظری نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.