روانکاری بلبرینگ برای صنایع مواد غذایی


روانکاری خرید بلبرینگ برای صنایع مواد غذایی

بلبرینگ برای صنایع مواد غذایی نیاز به روش های روانکاری دقیقی دارند و با استفاده از روش‌ های صحیح تعمیر و نگهداری خطا های احتمالی صفر می شود، آلودگی تصادفی اغلب توقف یا از بین رفتن محصول را موجب خواهد شد و روانکاری به موقع بلبرینگ ها از آسیب های احتمالی و در نهایت توقف ناگهانی دستگاه ها جلوگیری خواهد کرد به ویژه روانکاری کاملاً به کاربران وابسته است.

عملکرد گریس به چندین متغیر بستگی دارد:

۱. ناسازگاری، یا بیش از حد یا کمتر گریس کاری

۲. ویسکوزیته نادرست

۳. رطوبت بیش از حد

۴. آلودگی

 

این عوامل و سایر مسائل عملیاتی در ۸۰ درصد از خرابی های زودرس نقش دارند

مزایای روانکاری جامد جلوگیری از موارد زیر میباشد :

۱. خطر خطای کاربر

۲. خطر خرابی بلبرینگ

۳. آلودگی و توقف تولی

نظری نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.